Pasjans Potockiego

Początkowe wyłożenie pasjansa Potockiego Pasjans Potockiego (zwany tak ponieważ była to ulubiona układanka karciana Adama Potockiego) w innych krajach znany jako Paganini lub "Odstępy" ("spaces"). Na początku wykłada się cztery rzędy po 13 kart (patrz rysunek). Z rzędów wyjmuje się asy i układa je po lewej stronie rzędów (który as w którym rzędzie - zależy to od układającego). Celem gry jest uporządkowanie wszystkich kart układu w kolorach rosnąco za asami do króli.
Po przestawienu asów w układzie powstają cztery wolne miejsca - porządkowanie kart odbywa się poprzez ich zapełnianie (możesz ułożyć tego pasjansa tutaj: pasjanse). Na wolne miejsce wolno położyć kartę o jedno oczko starszą i w kolorze karty po lewej stronie wolnego miejsca. Karta tak położona zwalnia z kolei miejsce po sobie, umożliwiając następne przełożenie.
Nie wolno kłaść żadnej karty na miejsce wolne za królem (po prawej stronie króla), nie ma bowiem karty starszej od króla. Gdy w wyniku serii przełożeń wszystkie miejsca wolne okażą się za królami (nie można już niczego przełożyć) karty jeszcze nie uporządkowane w kolorowych sekwencjach tasujemy i wykładamy ponownie, uzupełniając każdy rząd do trzynastu kart i wolne miejsca do manipulacji pozostawiając po prawej stronie ostatniej karty uporządkowanej sekwencji kolorowej w każdym z rzędów. Karty wolno tasować dwukrotnie. Gdy po drugim przetasowaniu nie uda się uporządkować kart - pasjans nie wyszedł.

Pasjans Król Albert

Nazwany tak na cześć króla Belgii Alberta I. Na początku wykłada się dziewięć kolumn kart - w pierwszej dziewięć odkrytych kart, w drugiej osiem, itd. aż do 1 karty. Pozostałe siedem kart wykłada się osobno w rzędzie, również odkryte. Celem gry jest uwolnienie asów i ułożenie na nich wszystkich kolorów rosnąco do króli. Wolne do manipulacji są wszystkie karty rezerwy i dolne karty wszystkich kolumn. Można je kłaść na siebie nawzajem, ale tylko młodszą o 1 oczko na starszą, w kolorach alternatywnych (czarne na czerwone i odwrotnie). Karty w kolumnach wolno przenosić zawsze tylko po jednej (w tego i inne pasjanse możesz zagrać na stronie www.turnum.pl). Gdy zwolni się kolumna, na wolne miejsce można położyć dowolną wolną kartę z innej kolumny lub z rezerwy. Można karty raz ułożone na kartach bazowych powtórnie wycofać do gry. Jeśli zwolni się miejsce w rezerwie do końca gry już się go nie wypełnia. Pasjans jest bardzo trudny i rzadko wychodzi - dlatego razem z pasjansami "Aces Up!" oraz "Perpetual Motion" jest zaliczany do zestawu zwanego "Idiot's delight" - "Zachwyt Idioty".